Narodowy Program Rozwoju Humanistyki - Moduł Dziedzictwo Narodowe

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podało szczegóły naboru wniosków w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki moduł Dziedzictwo Narodowe. Nabór wniosków trwa do 23 czerwca 2017 r. Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 12 czerwca 2017 r.

W ramach naboru wniosków ustalone zostały następujące obszary priorytetowe:

2.1. Polska w Europie Środkowo – Wschodniej;
2.2. Dziedzictwo starożytności w kulturze polskiej;
2.3. Kontynuowanie fundamentalnych prac dokumentacyjnych, słownikowych i bibliograficznych;
2.4. Kontynuowanie edycji krytycznych pism uznanych autorów.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej MNiSW. Prosimy zwrócić uwagę, że w dokumentacji konkursowej, znajduje się Katalog kosztów kwalifikowanych.

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach