Pakiet pierwszej pomocy dla grantobiorców

W Biurze ds. Badań Naukowych zapewniamy Pracownikom i Doktorantom UKSW pomoc w zdobywaniu środków na prowadzenie badań naukowych. W celu uczynienia procedury składania wniosków bardziej przyjazną, przygotowaliśmy szereg ułatwień w postaci m.in. zajęć, poradników, infografik. Zapraszamy do zapoznania się z przedstawionym poniżej wykazem ułatwień dla osób, które starają się o środki na prowadzenie badań naukowych. Zachęcamy także do korzystania z wszystkich materiałów.

 

 

Materiały z zajęć dydaktycznych prowadzonych w ramach działań Biura ds. Badań Naukowych.

EDYCJA JESIEŃ 2018 r.

EDYCJA WIOSNA 2018 r.

EDYCJA WIOSNA 2017 r.

LETNIA SZKOŁA MŁODYCH NAUKOWCÓW

Granty badawcze krok po kroku - kurs audio, który zawiera ponad osiem godzin nagrań. W ich trakcie zdobędą Państwo wiedzę, która jest pomocna przy konstruowaniu swoich planów badawczych, pozyskiwaniu środków na prowadzenie badań naukowych, przygotowywaniu wniosków grantowych oraz zarządzaniu realizowanym projektem badawczym. Kurs został przygotowany w Biurze ds. Badań Naukowych. Kliknij i przejdź do kursu

Jak zdobyć granty na badania naukowe - poradnik zawierający porady dotyczące konstruowania projektów badawczych, zarządzania nimi oraz monitorowania ich przebiegu. Publikacja przygotowana w Biurze ds. Badań Naukowych. Kliknij i przejdź do publikacji.

Wnioski grantowe bez tajemnic - poradnik zawierający praktyczne rady dotyczące prac nad wnioskiem o finansowanie badań naukowych. Publikacja przygotowana w Biurze ds. Badań Naukowych. Kliknij i przejdź do publikacji.

Poradnik dla realizujących granty badawcze na UKSW - publikacja adresowana do osób, które pozyskały już środki na prowadzenie badań naukowych i rozpoczynają ich realizację. Powstała ona w celu ułatwienia realizacji projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych. Publikacja przyotowana w Biurze ds. Badań Naukowych. Kliknij i przejdź do publikacji.

Analiza treści recenzji wniosków składanych do NCN - dokument przedstawiający analizę treści recenzji wniosków, które zostały złożone przez Pracowników i Doktorantów UKSW do Narodowego Centrum Nauki. Publikacja przygotowana w Biurze ds. Badań Naukowych. Kliknij i przejdź do publikacji.

Jak napisać wniosek o finansowanie badań naukowych - poradnik zawierający pomocne wskazówki dotyczące przygotowywania wniosków o finansowanie grantów badawczych. Publikacja przygotowana przez Radę Młodych Naukowców. Kliknij i przejdź do publikacji.

 

Pomoc w składaniu wniosków do NCN - zebrane w jednym miejscu podstawowe informacje dotyczące wyboru konkursu i szczegółów dotyczących prac nad wnioskami do Narodowego Centrum Nauki. Porady przygotowane w Biurze ds. Badań Naukowych. Kliknij i przejdź.

Jak złożyć wniosek do NCN? - grafika wyjaśniająca procedurę składania wniosków do Narodowego Centrum Nauki. Plik przygotowany w Biurze ds. Badań Naukowych. Kliknij i pobierz.

Dziesięć rad jak nie popełnić błędu we wniosku do NCN - zestawienie, które pomoże uniknąć podstawowych błędów podczas prac nad wnioskami składanymi do Narodowego Centrum Nauki. Dokument przygotowany w Biurze ds. Badań Naukowych. Kliknij i pobierz.

Pytania kontrolne po zakończeniu prac nad wnioskiem - zestawienie pytań, które pomagają w weryfikacji poprawności formalnej i merytorycznej projektu. Dokument przygotowany w Biurze ds. Badań Naukowych.  Kliknij i pobierz.

 

Pomoc z zakresu bibliometrii - pomoc tego rodzaju oferowane jest przez Dział Informacji Naukowej i Transferu Wiedzy Biblioteki UKSW. Kliknij i przeczytaj szczegóły.