Biblioteka UKSW - pomoc z zakresu bibliometrii

Jak informuje Biblioteka UKSW Dział Informacji Naukowej i Transferu Wiedzy oferuje pracownikom naukowo-dydaktycznym UKSW pomoc z zakresu bibliometrii.

Pomoc obejmuje:

Pomoc bibliometryczna świadczona jest wyłącznie pracownikom, doktorantom i studentom UKSW na podstawie dostarczonej przez autora elektronicznej listy publikacji.

Czas oczekiwania na wynik konsultacji jest uzależniony od zakresu udzielanej pomocy, lecz nie krótszy niż 3 dni robocze.

Zgłoszenia należy nadsyłać na adres: informatorium@uksw.edu.pl

W treści maila należy podać:

  • imię i nazwisko,
  • stopień naukowy,
  • jednostkę UKSW,
  • zakres pomocy bibliometrycznej,
  • cel udzielanej pomocy bibliometrycznej (np. grant NCN, NPRH) oraz załączyć elektroniczną listę publikacji, jaką ma obejmować analiza.

Informacja ukazała się w lutowym numerze newslettera Biblioteki Głównej UKSW oraz Wydawnictwa Naukowego UKSW.

 

Więcej informacji o pomocy bibliograficznej można znaleźć na stronie internetowej Biblioteki UKSW - kliknij.

 

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach