Pobyty badawcze we Francji

Instytut Francuski w Polsce zaprasza do składania wniosków na stypendia na pobyty badawcze we Francji. Stypendia na pobyt badawczy przeznaczone są dla polskich naukowców do 45 rż. (ze stopniem naukowym doktora, profesora lub badacza w dowolnej polskiej jednostce naukowej), którzy planują przeprowadzić część badań we Francji. Termin naboru upływa 16 maja 2017 r.

Czas trwania: jeden miesiąc. Pobyt naukowy musi zostać zrealizowany między 15 lipca i 31 grudnia 2017 roku.
Wysokość stypendium: Stypendysta naukowiec otrzymuje 1375 € na każdy miesiąc pobytu we Francji. Ponadto stypendium pokrywa:

 • Koszty ubezpieczenia
 • Koszty przejazdu z francuskiego lotniska do miejsca pobytu we Francji
 • Możliwość skorzystania z rezerwacji zakwaterowania dokonywanej przez Campus France i proponowanej po korzystnej cenie.

Stypendium nie pokrywa kosztów transportu pomiędzy Polską i Francją.

Priorytetowymi dziedzinami w 2017 roku są:
 
1. Nauki ścisłe (matematyka, fizyka, chemia, biologia):

 • Energia (energia nuklearna, paliwa kopalne, źródła odnawialne)
 • Fizyka jądrowa
 • Zrównoważony rozwój
 • Agronomia i bezpieczeństwo żywnościowe
 • Astronomia, kosmologia
 • Nanotechnologie
 • Biotechnologie
 • Nauka o życiu i onkologia
 • Medycyna
 • Kataliza
 • Technologie informacyjne i komunikacyjne

2. Nauki o człowieku i społeczeństwie (urbanistyka, architektura, prawo, ekonomia, historia, geografia, socjologia, politologia, języki obce, sztuka, kultura...)

 • Zrównoważony rozwój (zrównoważony rozwój obszarów miejskich, transport intermodalny, gospodarka wodna, gospodarka terenów zielonych, rekultywacja)
 • Unia Europejska
 • Migracje
 • Bezpieczeństwo
 • Religia, laicyzm
 • Multimedia w nauczaniu języka francuskiego
 • Tłumaczenia automatyczne
 • Społeczeństwo cyfrowe
 • Historia zakończenia pierwszej wojny światowej oraz niezależności krajów Europy Środkowej i Wschodniej
 • Europa kultur
 • Dziedzictwo/Polityka pamięci
 • Nowe środki przekazu/Nowe media
 • Sztuka współczesna

Więcej informacj o naborze wniosków mogą znaleźć Państwo na stronie internetowej Instytutu Francuskiego w Polsce.