O BBN w newsletterze UKSW

W Newsleterze UKSW numer 11 (14) wydanym 16 grudnia 2016 r. ukazał się artykuł dotyczący pozyskiwania środków na prowadzenie grantów naukowych na UKSW oraz działalności w tym zakresie Biura ds. Badań Naukowych.

W artykule czytamy m.in:

Pracownicy, doktoranci i studenci UKSW składają rocznie ok. 100 wniosków do zewnętrznych instytucji finansujących badania naukowe. (...) Obecnie realizowanych jest ok. 50 projektów, najwięcej z puli Narodowego Centrum Nauki. Największy, na sumę ponad 2,6 mln zł na badania archeologiczne Puszczy Białowieskiej otrzymał prof. Przemysław Urbańczyk z Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych.

Zapraszamy do lektury całego artykułu pt. "Pomogą zdobyć grant", który można znaleźć na s. 8 Newlettera UKSW - kliknij!