Stypendia dla doktorantów z województwa mazowieckiego

Od 14 maja do 20 lipca br. trwa nabór wniosków na stypendia dla doktorantów w ramach programu stypendialnego, który ogłosił Samorząd Województwa Mazowieckiego. O wsparcie ubiegać mogą się doktoranci z województwa mazowieckiego, których prace badawcze przyczynią się do wzrostu konkurencyjności i innowacyjności województwa mazowieckiego.

Oferta skierowana jest do doktorantów, którzy spełniają m.in poniższe warunki:

  • posiadają obywatelstwo polskie;
  • są zameldowani w województwie mazowieckim;
  • mają wszczęty przewód doktorski.


Stypendium przyznawane jest na okres od 1 października 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. i wynosi 27 tys. zł.

Wszelkie szczegółowe informacje związane z procesem aplikowania, znajdą Państwo na stronie: https://www.oeiizk.waw.pl/doktoranci/index.php