NCN: Szczegóły konkursu Uwertura

Narodowe Centrum Nauki podało szczegóły konkursu Uwertura 1 na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC. Nabór wniosków w konkursie adresowany jest do osób z co najmniej tytułem naukowym doktora i prowadzony będzie od 15 grudnia 2016 r. do 15 marca 2017 r.

Jak informuje NCN celem konkursu Uwertura jest wsparcie uczonych prowadzących badania naukowe w polskich jednostkach naukowych w skutecznym występowaniu o środki europejskie na realizację prowadzonych badań i zwiększenie ich udziału w gronie laureatów grantów ERC. Staże w zespołach badawczych realizujących badania dzięki wsparciu ERC wzmocnią profil naukowy kandydatów do grantów ERC, stworzą możliwość zdobycia wiedzy i cennego doświadczenia w międzynarodowym systemie grantowym. Konkurs organizowany jest w porozumieniu z Europejską Radą ds. Badań Naukowych (ERC) na podstawie programu „Fellowship Schemes to Visit ERC Grantees”.

W ramach konkursu Uwertura możliwe będzie pozyskanie środków na odbycie stażu w zagranicznym zespole naukowym, który realizuje grant finansowany ze środków ERC. Osoba, która otrzyma środki na odbycie stażu, będzie zobowiązana do złożenia wniosku do ERC (do realizacji w polskiej jednostce naukowej) w terminie do 18 miesięcy od dnia zakończenia stażu.

Szczegółowe informacje o konkursie Uwertura mogą znaleźć Państwo na stronie internetowej NCN.

Zachęcamy także do zapoznania się z harmonogramem naboru wniosków w NCN w latach 2016-2017.

Przypominamy, że aktualnie w NCN trwa nabór wniosków w ramach konkursów Opus 12, Preludium 12, Sonata 12, Polonez 3 i Beethoven 2.