MNiSW: Program Dialog

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło nabór wniosków w ramach programu Dialog. Celem programu jest wsparcie działań służących budowaniu współpracy i trwałych relacji między podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej. Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym do 30 września 2018 r.  W celu złożenia wniosku prosimy o kontakt z Biurem ds. Badań Naukowych.

Program Dialog ukierunkowany jest na wspieranie działań zmierzających do:

  • implementacji rozwiązań prowadzących do podwyższania jakości i konkurencyjności prowadzonych badań naukowych, w tym związanych z umiędzynarodowieniem, efektywną ewaluacją podejmowanych działań, wzmacnianiem kadry naukowo-dydaktycznej;
  • pobudzenia innowacyjności oraz stworzenia mechanizmów współpracy między nauką a gospodarką;
  • wzmocnienia potencjału oraz stymulowania rozwoju nauk humanistycznych i społecznych.

Więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronie internetowej MNiSW.

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach