Instrukcje przygotowania wniosków do NCN

Narodowe Centrum Nauki opublikowało na swojej stronie internetowej szczegółowe instrukcje przygotowania wniosków aplikacyjnych w konkursach ogłoszonych 15 marca 2012 r. Instrukcje mają ułatwić proces aplikowania oraz przygotowania poprawnych wniosków.

Wszelkie informacje można uzyskać klikając w nazwę konkretnego konkursu.

  • OPUS 3 - na finansowanie projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów;
  • PRELUDIUM 3 - na finansowanie projektów badawczych, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora;
  • SONATA 3 - na finansowanie projektów badawczych, mających na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową, posiadające stopień naukowy doktora;
  • SONATA BIS 1 - na finansowanie projektów badawczych, mających na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowanych przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 10 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

 

Termin składania wniosków w wymienionych konkursach upływa 19 czerwca. Harmonogram kolejnych konkursów, które zostaną ogłoszone w obecnym roku, znajduje się w zakładce Konkursy NCN.