Nabór wniosków na badania statutowe na 2017 r.

Informujemy, że do dnia 15 czerwca 2016 r. prowadzony jest nabór wniosków w ramach projektów badawczych finansowanych ze środków na działalność statutową. Wnioski przyjmowane są w Biurze ds. Badań Naukowych - Łącznik ul. Dewajtis 5, pokoje 501 i 502 w godzinach pracy biura.

Poniżej znajdą Państwo formularze, które po wypełnieniu należy składać w BBN.

Wnioski można składać tylko na formularzach stanowiących załączniki do Zarządzenia nr 12/2015. Prosimy nie wprowadzać do wniosków dodatkowych pól oraz kasować istniejących (nawet, jeżeli pozostają puste). Prosimy także o składanie wniosków ze wszystkimi wymaganymi podpisami.

Prosimy zwrócić uwagę, że osoby, które do dnia 15 czerwca 2016 r. nie złożą wniosków na badania w ramach ww. dotacji na 2017 r., nie będą mogły pokrywać kosztów swoich badań w 2017 r. z tzw. rezerwy Dziekana. Ich wnioski nie będą bowiem ujęte w planie zadaniowym, który zostanie przekazany do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego we wrześniu 2016 r. Zgodnie z decyzją MNiSW otrzymana dotacja przeznaczona jest na finansowanie zadań wymienionych we wniosku Jednostki o przyznanie środków finansowych na działalność statutową.

Przypominamy, że od dnia 5 marca 2015 r. projekty badawcze finansowane ze środków na działalność statutową należy realizować zgodnie z Zarządzeniem Nr 12/2015 Rektora UKSW z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie w sprawie zasad wnioskowania i rozliczania projektów badawczych finansowanych z dotacji na utrzymanie potencjału badawczego oraz z dotacji na działalność polegającą na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich. Prosimy zapoznać się z treścią ww. zarządzenia przed złożeniem wniosku. Szczegółowe informacje o zarządzeniu mogą znaleźć Państwo w tym wpisie.

Poniżej zamieszczamy graficzne przedstawienie procedury realizacji badań statutowych na UKSW.  Schemat "Procedura badań statutowych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie" mogą Państwo pobrać klikając w TEN LINK lub klikając w obrazek poniżej.

 

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach