Kodeks Narodowego Centrum Nauki dotyczący rzetelności badań naukowych i starania o fundusze na badania

Począwszy od konkursów ogłoszonych 15 marca 2016 r., Narodowe Centrum Nauki wprowadziło dokument pt. "Kodeks Narodowego Centrum Nauki dotyczący rzetelności badań naukowych i starania o fundusze na badania". Wnioskodawców i kierowników projektów obowiązują zasady rzetelności naukowej sformułowane we wspomnianym dokumencie.

We wstępie do "Kodeksu..." czytamy:

Jest sprawą zrozumiałą, że wraz z rosnącym nakładem środków publicznych przeznaczanych na finansowanie badań naukowych szczególne zainteresowanie społeczne będzie wzbudzał sposób, w jaki te badania są prowadzone. O ile mają przyczynić się do istotnego postępu w swojej dziedzinie, muszą być wykonywane rzetelnie. Uchybienia w tym względzie wprowadzają zamęt w świecie nauki i skutkują marnowaniem nakładów finansowych niezbędnych do realizacji projektów badawczych. Na wzór przyjętych już w wielu krajach regulacji Narodowe Centrum Nauki (zwane dalej: Centrum) wprowadza niniejszy Kodeks, w którym wyszczególniono i krótko omówiono warunki niezbędne do przestrzegania w rzetelnych badaniach naukowych. Są one zazwyczaj znane i respektowane przez naukowców zgłaszających swe projekty do Centrum, jednakże zgłaszane są i takie projekty, które – z braku dostatecznej wiedzy, czasu lub z innych przyczyn – zawierają uchybienia co do naukowej rzetelności.
Na tego rodzaju zaniedbania Centrum nie może przyzwalać. Przestrzeganie Kodeksu traktowane będzie jako warunek dopuszczenia projektów badawczych do ich finansowania przez Centrum, a naruszenie reguł tego dokumentu skutkować będzie zastosowaniem odpowiednich sankcji. Kodeks odnosi się do podstawowych zasad rzetelności naukowej – przedstawianie ich pełnego wykazu nie jest ani możliwe, ani konieczne. Niniejszy dokument ma jednak za zadanie umocnić postawę naukowej rzetelności, która powinna cechować każdego badacza.

Z pełną treścią "Kodeksu Narodowego Centrum Nauki dotyczący rzetelności badań naukowych i starania o fundusze na badania" można zapoznać się na stronie internetowej Centrum - kliknij!

Zachęcamy także do zapoznania się z Zaleceniami Rady NCN dotyczącymi etyki badań naukowych - kliknij!

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach