Wiosenne konkursy NCN

Od 15 marca 2016 r. otwarty został nabór wniosków w konkursach OPUS 11, PRELUDIUM 11, SONATA 11 oraz POLONEZ 2. Nabór wniosków będzie trwał do 15 czerwca 2016 r. Pracowników naukowych i doktorantów UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 15 maja 2016 r. 

Pełną treść ogłoszenia o konkursie znajdą Państwo, klikając poniżej w nazwę odpowiedniego konkursu.

  • OPUS 11 - konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.
  • PRELUDIUM 11 - konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.
  • SONATA 11 - konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.
  • POLONEZ 2 - konkurs na projekty badawcze realizowane przez naukowców przyjeżdżających z zagranicy. (Prezentacja dotycząca konkursu)

Na stronie internetowej Centrum zamieszczone zostały instrukcje dotyczące wypełniania wniosków do konkursu Opus 11, Preludium 11 i Sonata 11.

Dokumenty przydatne przy składaniu wniosku:

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach