Stypendia Fundacji Lanckorońskich

Polska Akademia Umiejętności, która jest dysponentem środków rozdzielanych przez Fundację Lanckorońskich oraz Fundację z Brzezia Lanckorońskich ogłosiła nabór wniosków na stypendia na 2016 r. W ramach stypendium finansowane może być prowadzenie badań zagranicznych w Rzymie, Wiedniu, Londynie i wyjątkowo w innych ośrodkach naukowych w Europie. O stypendium mogą ubiegać się archeologowie śródziemnomorscy, historycy, historycy sztuki, filologowie klasyczni i historycy filozofii. Termin składania wniosków upływa 15 maja 2015 r.  Wewnętrzny termin składania wniosków na UKSW upływa 30 kwietnia 2015 r.

W wyznaczonym terminie należy złożyć wniosek w wersji papierowej w Kancelarii PAU (ul. Sławkowska 17, 31-016 Kraków) oraz przesłać drogą mailową (format doc) na adres stypendia_fl@pau.krakow.pl. Wnioski nie mogą być składane przez studentów. Stypendia przyznawane są na okres 1-3 miesięcy.

Wzór wniosku o przyznanie stypendium - kliknij tutaj.

Więcej informacji o naborze wniosków mogą znaleźć Państwo na stronie internetowej Polskiej Akademii Umiejętności.

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach