FNP: Nabór wniosków na zagraniczne staże

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej otworzyła nabór wniosków w ramach  konkursu na staże zagraniczne Praxis. Jego celem jest umożliwienie uczestnikom podniesienia kwalifikacji z zakresu zarządzania badaniami naukowymi, zarządzania zespołami naukowymi, współpracy interdyscyplinarnej, komercjalizacji wyników badań oraz przedsiębiorczości w ramach stażu odbywanego w zagranicznej jednostce naukowej lub firmie. Nabór wniosków trwa do 15 marca 2015 r. Pracowników i Doktorantów UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 15 lutego 2015 r.

Wnioski konkursowe mogą składać:

  • pracownicy naukowi zamieszkali w Polsce i zatrudnieni na umowę o pracę w jednostce naukowej posiadającej siedzibę na terenie RP;
  • doktoranci z polskich jednostek naukowych, zamieszkali w Polsce;
  • absolwenci studiów doktoranckich do 12 miesięcy od uzyskania stopnia doktora.

W ramach konkursu przyznawane są środki na odbycie zagranicznego stażu, który może trwać od 1 do 6 miesięcy. W ramach stażu przyznawane są następujące świadczenia:

  • ryczałt na koszty utrzymania (w wysokości zależnej od kraju, w którym odbywany jest staż, kwotą bazową jest 1 555 EUR miesięcznie);
  • miesięczny dodatek podróżny – 600 EUR na każde pełne 30 dni pobytu;
  • refundację wydatków (tylko w przypadku jednostki naukowej), na pokrycie opłat związanych z zapewnieniem stanowiska pracy (tzw. bench fee), do 650 EUR miesięcznie.

Więcej informacji o konkursie Praxis mogą znaleźć Państwo na stronie internetowej FNP.

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach