Grudniowe konkursy

Poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w grudniu w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje.

 

Od 15 września 2014 r. prowadzony jest nabór w ramach kolejnych konkursów NCN.

  • PRELUDIUM 8 - konkurs na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora;
  • SONATA 8 - konkurs na projekty badawcze, mające na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora;
  • OPUS 8 - konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.
  • BEETHOVEN 1 - konkurs na polsko-niemieckie projekty badawcze z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce.

Osobom, które chcą składać wniosek do NCN, polecamy lekturę przygotowanego przez Biuro ds. Badań Naukowych opracowania pt. "Analiza treści recenzji wniosków składanych do Narodowego Centrum Nauki".

15 grudnia 2014 r. otwarty zostanie nabór w kolejnych konkursach NCN:

  • Etiuda 3 - konkurs na stypendia doktorskie;
  • Fuga 4 - konkurs na krajowe staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora;
  • Symfonia 3 - konkurs na międzydziedzinowe projekty badawcze.

Nabór wniosków w wymienionych konkursach będzie trwał do 16 marca 2015 r. Doktorantów i Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 16 lutego 2015 r.

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach