Listopadowe konkursy

Poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w listopadzie w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje.

 

Od 15 września 2014 r. prowadzony jest nabór w ramach kolejnych konkursów NCN. Doktorantów i pracowników UKSW obowiązuje termin składania wniosków do 15 listopada 2014 r.

  • PRELUDIUM 8 - konkurs na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora;
  • SONATA 8 - konkurs na projekty badawcze, mające na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora;
  • OPUS 8 - konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.
  • BEETHOVEN 1 - konkurs na polsko-niemieckie projekty badawcze z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce.

Osobom, które chcą składać wniosek do NCN, polecamy lekturę przygotowanego przez Biuro ds. Badań Naukowych opracowania pt. "Analiza treści recenzji wniosków składanych do Narodowego Centrum Nauki".

 


  • IMPULS - Celem konkursu jest promowanie badań aplikacyjnych oraz rozwój umiejętności z zakresu komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych. Nabór wniosków będzie trwał do 5 listopada 2014 r. Szczegółowe informajce o konkursie Impuls można znaleźć na stronie FNP.
  • eNgage - Konkurs adresowany jest do osób popularyzyujących naukę. Głównym celem konkursu eNgage jest rozwój umiejętności z zakresu popularyzacji nauki lub prezentacji wyników badań naukowych dla różnych grup odbiorców niebędących naukowcami, przede wszystkim dla młodzieży i studentów. Nabór wniosków trwa do 30 listopada 2014 r.  Doktorantów i pracowników UKSW obowiązuje termin składania wniosków do 17 listopada 2014 r. Szczegółowe informajce o konkursie eNgage można znaleźć na stronie FNP.
Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach