Rozliczanie delegacji doktorantów i osób nie będących pracownikami UKSW

Informujemy, że do rozliczania wyjazdów służbowych, które wykonywane są w celach naukowych przez doktorantów i osoby, które nie są pracownikami UKSW, należy posługiwać się Umową w sprawie odbycia podróży krajowej/ poza granicami kraju przez osobę niebędącą pracownikiem UKSW. Treść umowy stanowi Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 2/2010 Rektora UKSW z dnia 6 stycznia 2010 r.

Przypominamy, że elementem niezbędnym do rozliczenia każdego wyjazdu służbowego, jest potwierdzenie jego odbycia, wystawione przez jednostkę, do której realizowany był wyjazd oraz wypełniony druk rozliczenia kosztów odbytego wyjazdu.

Druki dotyczące prowadzenia badań naukowych mogą znaleźć Państwo w zakładce Formularze. Znajdują się w niej następujące druki:

  • Formularze związane z badaniami i konferencjami - dokumenty, które można składać do BBN do dnia 15 czerwca w celu uzyskania dofinansowania na przyszłoroczne badania, publikacje i konferencje. Dostępne są tu także wzory umów zawieranych przez Kierownika projeketu z Dziekanem wydziału, ewentualne aneksy do nich oraz formularz oceny merytorycznej projektu.
  • Formularze-delegacje - dokumenty niezbędne do udania się na wyjazd służbowy. Do każdego dokumentu dołączony został prawidłowo wypełniony wzór.
  • Formularze-umowy - umowy, rachunki oraz ewentualne aneksy do nich.
Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach