Jesienne konkursy NCN

Od 15 września 2014 r. otwarty został nabór wniosków w konkursach OPUS 8, PRELUDIUM 8, SONATA 8 oraz BEETHOVEN 1. Nabór wniosków będzie trwał do 15 grudnia 2014 r. Pracowników naukowych i doktorantów UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 15 listopada 2014 r.  Formularze do składania wniosków do wymienionych konkursów zostaną udostępnionye na stronie www.osf.opi.org.pl w najbliższych tygodniacj.

Pełną treść ogłoszenia o konkursie znajdą Państwo, klikając poniżej w nazwę odpowiedniego konkursu.

  • OPUS 8 - konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.
  • PRELUDIUM 8 - konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.
  • SONATA 8 - konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.
  • BEETHOVEN 1 - konkurs na polsko-niemieckie projekty badawcze z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce.

Dokumenty przydatne przy składaniu wniosku:

Zgodnie z harmonogramem konkursów NCN na 15 grudnia 2014 r. planowane jest otwarcie konkursów FUGA, ETIUDA, SYMFONIA.  Nabór wniosków w tych konkursach będzie trwał do 15 marca 2015 r.

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach