NCN udostępniło formularze letnich konkursów

Informujemy, że w systemie OSF udostępnione zostały elektroniczne wersje wniosków dla konkursów MAESTRO 6, HARMONIA 6 oraz SONATA BIS 4. Termin składania wniosków w wymienionych konkurach upływa 16 września 2014 r. Wewnętrzny termin składania wniosków na UKSW upływa 15 sierpnia 2014 r.

Pełną treść ogłoszenia o konkursie znajdą Państwo, klikając poniżej w nazwę odpowiedniego konkursu.

  • MAESTRO 6 – na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe;
  • HARMONIA 6 – na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej;
  • SONATA BIS 4 – na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Dokumenty przydatne przy składaniu wniosku: