Lipcowe konkursy

Poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w lipcu w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje.

 

Od 16 czerwca 2014 r. prowadzony jest nabór wniosów w kolejnych konkursach NCN. Doktorantów i pracowników UKSW obowiązuje termin składania wniosków do 15 sierpnia 2014 r.

  • MAESTRO 6 – na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe;
  • HARMONIA 6 – na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej;
  • SONATA BIS 4 – na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

  • VI konkurs badawczy NBP - W ramach konkursu finansowane będą projekty zgodne z „Ramowym programem badań ekonomicznych NBP na lata 2013-2016”. Wnioski mogą składać m.in. pracownicy naukowo-dydaktyczni, doktoranci i studenci wyższych uczelni, pracownicy instytutów badawczych, instytucji administracji państwowej i instytucji finansowych oraz inne osoby prowadzące badania ekonomiczne. Termin składania wniosków upływa 31 sierpnia 2014 r. Studentów, doktorantów i pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 4 sierpnia 2014 r.  Więcej informacji mogą znaleźć Państwo na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego.

  • IMPULS - Celem konkursu jest promowanie badań aplikacyjnych oraz rozwój umiejętności z zakresu komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych. Nabór wniosków będzie trwał do 30 września 2014 r. Doktorantów i pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 8 września 2014 r. Więcej infiormacjo mogą znaleźć Państwo na stronie internetowej FNP.
Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach