Grant NCN dla pracownika UKSW

Informujemy, że mgr Piotr Jan Szewczak został laureatem konkursu na stypendia doktorskie Etiuda 2, który organizowany jest przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie. Związany z Wydziałem Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie mgr Szewczak otrzymał środki w wysokości 92 292 zł.

Przyznane środki zostaną przeznaczone na realizację projektu pt. "GO-przestrzenie i parazwartość w iloczynach kartezjańskich".

Jednocześnie przypominamy, że do 16 września 2014 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursów Maestro 6, Harmonia 6 oraz Sonata Bis 4. Pracowników naukowych i doktorantów UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 15 sierpnia 2014 r.

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach