NCN: Zimowy nabór wniosków

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nabór wniosków w ramach konkursów Etiuda 2, Fuga 2, Symfonia 2 oraz Tango 1. Nabór wniosków będzie trwał do 17 marca 2014 r. Przypominamy, że doktorantów i pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 17 lutego 2014 r.

Formularze do składania wniosków do wymienionych konkursów zostanie udostępniony na stronie www.osf.opi.org.pl w styczniu.

Pełną treść ogłoszenia o konkursie znajdą Państwo, klikając poniżej w nazwę odpowiedniego konkursu.

  • Etiuda 2 - konkurs na stypendia doktorskie;
  • Fuga 3 - konkurs na krajowe staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora;
  • Symfonia 2 - konkurs na międzydziedzinowe projekty badawcze;
  • Tango 1 - konkurs na projekty zakładające wdrażanie w praktyce gospodarczej i społecznej wyników uzyskanych w rezultacie badań podstawowych.

Dokumenty przydatne przy składaniu wniosku:

Poniżej prezentujemy pełny harmonogram naboru wniosków w Narodowym Centrum Nauki w 2014 r.

Harmonogram naboru wniosków w Narodowym Centrum Nauki w 2014 r.

  Rozpoczęcie naboru wniosków Zakończenie naboru wniosków Termin rostrzygnięcia konkursu
OPUS 17 marca 17 czerwca 17 grudnia
15 września 15 grudnia 16 czerwca 2015 r.
PRELUDIUM 17 marca 17 czerwca 17 grudnia
15 września 15 grudnia 16 czerwca 2015 r.
SONATA 17 marca 17 czerwca 17 grudnia
15 września 15 grudnia 16 czerwca 2015 r.
SONATA BIS 16 czerwca 16 września 16 marca 2015 r.
HARMONIA 16 czerwca 16 września 16 marca 2015 r.
MAESTRO 16 czerwca 16 września 16 marca 2015 r.
FUGA 15 grudnia 15 marca 2015 r. 16 września 2015 r.
ETIUDA 15 grudnia 15 marca 2015 r. 16 września 2015 r.
SYMFONIA 15 grudnia 15 marca 2015 r. 16 września 2015 r.

Przypominamy, że doktorantów i pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków. Zawsze o miesiąc poprzedza on datę zamknięcia konkursu.

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach