Diamentowy Grant - nabór wniosków

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego otworzyło nabór wniosków w trzeciej edycji programu Diamentowy Grant. W ramach tego programu osoby po ukończeniu studiów pierwszego stopnia lub trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich mogą otrzymać do 200 tys. zł na prowadzenie własnych badań naukowych. Termin składania wniosków upływa 30 stycznia 2014 r. Wewnętrzny termin składania wniosków na Uczelni upływa 10 stycznia 2014 r.

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów lub absolwentów prowadzących pod kierunkiem opiekuna, promotora lub promotora pomocniczego badania naukowe o wysokim stopniu zaawansowania tak, aby dać im możliwość skrócenia ścieżki kariery naukowej. W ramach programu środki finansowe przeznaczone są na finansowanie badań naukowych prowadzonych przez wybitnie uzdolnionych studentów lub absolwentów Wniosek wypełnić trzeba w systemie OSF.

W ramach projektu finansowane może być wynagrodzenie wybitnie uzdolnionego absolwenta lub studenta. Nie może być ono niższe niż 2,5 tys. zł miesięcznie.

Wnioski w ramach programu Diamentowy Grant mogą być składane przez jednostki naukowe określone w art. 2 ust. 9 pkt a-d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455 i Nr 185, poz. 1092), posiadające kategorię naukową A+, A lub B, w których wybitnie uzdolniony student lub absolwent w ramach programu Diamentowy Grant będzie realizować badania naukowe określone we wniosku o finansowanie w ramach programu Diamentowy Grant i - w przypadku studentów - będzie kontynuować naukę

Szczegółowe informacje o programie Diamentowy Grant znajdą Państwo na stronie Ministerstwa.

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach