Rozliczenie finansowe 2013 r.

Informujemy kierowników wszystkich projektów, które obsługiwane są w Biurze ds. Badań Naukowych, że wszystkie dokumenty finansowe wystawione w roku 2013 (faktury i delegacje), muszą zostać złożone do BBN do dnia 13 grudnia 2013 r.Umowy na wynagrodzenia nie będą już przyjmowane w bieżącym roku kalendarzowym ze względu na brak możliwości realizacji płatności. Jest to związane z czasem trwania obiegu dokumentów.

Kierownicy projektów, którzy uzyskali od Dziekana swojego Wydziału zgodę na podpisanie aneksu przedłużającego termin rozliczenia badań, informujemy, że w dniach od 14 grudnia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. nie mogą ponosić wydatków związanych z realizacją projektów. Wydatki będzie można ponosić od dnia 1 stycznia 2014 r.

W przypadku uwzględnienia w kosztorysie wynagrodzeń kończących rozliczenie finansowe w projekcie, prosimy o zwrócenie się do Dziekana swojego Wydziału z podaniem o przedłużenie terminu realizacji projektu ze względu na rozliczenie finansowe. Jednocześnie termin rozliczenia merytorycznego – 30 grudnia 2013 r. – nie ulega zmianie.


Po 13 grudnia 2013 r. w BBN nie będą przyjmowane żadne dokumenty finansowe.


Jest to związane z koniecznością zapłaty (faktury przelewowe) oraz zwrotu poniesionych przez Państwa wydatków, przed świętami Bożego Narodzenia. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 94/2013 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 listopada 2013r. dni od 21 grudnia 2013 r. do dnia 29 grudnia 2013 r. są na Uczelni dniami wolnymi od pracy.

Płatności za dokumenty finansowe wystawione w roku 2013, muszą zostać opłacone w 2013 r. Związane jest to zasadami rozliczeń, które obowiązują w ramach środków z jednostek finansujących (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Nauki i inne).

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach