Grudniowe konkursy

Poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w grudniu w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje.

 • PRELUDIUM 6 - konkurs na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora;
 • SONATA 6 - konkurs na projekty badawcze, mające na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora;
 • OPUS 6 - konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.

Nabór wniosków we wszystkich konkursach będzie trwał do 16 grudnia 2013 r.

16 grudnia otwarty zostanie także nabór wniosków w ramach następujących konkursach:

 • SYMFONIA - konkurs w którym finansowane będą duże projekty międzydziedzinowe realizowane we współpracy międzynarodowej.
 • ETIUDA (stypendia doktorskie) - konkurs, w którym finansowane będą roczne stypendia dla osób z otwartym przewodem doktorskim.
 • FUGA (staże podoktorskie) - konkurs na finansowanie staży krajowych po uzyskaniu stopnia naukowego doktora.
 • TANGO - konkurs na projekty zakładające wdrażanie w praktyce gospodarczej i społecznej wyników uzyskanych w rezultacie badań podstawowych.

Nabór wniosków w tych konkursach będzie trwał do 17 marca 2014 r. Pracowników i doktorantów UKSW obowiązywał będzie wewnętrzny termin składania wniosków do 17 lutego 2014 r. 

Szczegółowy harmonogram konkursów Narodowego Centrum Nauki w 2014 r. mogą znaleźć Państwo pod tym adresem.


 • Konkurs na współprace z Polonią i Polakami za granicą - Nabór wniosków prowadzony jest w następujących obszarach tematycznych: nauczanie języka polskiego, w języku polskim i o Polsce; media polonijne; infrastruktura i pozycja środowisk polskich w krajach zamieszkania; więzi i kontakty z Polską.

Nabór wniosków trwa do 6 grudnia 2013 r. Więcej informacji o konkursie MSZ mogą znaleźć Państwo na stronie internetowej Ministerstwa.

 • Diamentowy Grant - Przedmiotem konkursu jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów lub absolwentów prowadzących pod kierunkiem opiekuna, promotora lub promotora pomocniczego badania naukowe o wysokim stopniu zaawansowania tak, aby dać im możliwość skrócenia ścieżki kariery naukowej. W ramach programu środki finansowe przeznaczone są na finansowanie badań naukowych prowadzonych przez wybitnie uzdolnionych studentów lub absolwentów.

Nabór wniosków trwa do 30 stycznia 2014 r. Studentw UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 10 stycznia 2014 r.  Więcej informacji mogą znaleźć Państwo na stronie internetowej MNiSW.


 • MONOGRAFIE - konkurs na wydanie oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.

Nabór wniosków będzie trwał do 15 stycznia 2014 r. Więcej informacji mogą znaleźć Państwo na stronie internetowej FNP. • Program Badań Stosowanych - konkurs skierowany do podmiotów podejmujących działania badawcze o charakterze aplikacyjnym, ukierunkowane na opracowanie oryginalnych innowacyjnych rozwiązań bazujących na wynikach badań naukowych.

Nabór wniosków będzie trwał do 31 stycznia 2014 r. Więcej informacji mogą znaleźć Państwo na stronie internetowej NCBiR.

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach