Granty dla doktorantów i pracowników UKSW

Informujemy, że w ramach konkursów Preludium 5, Sonata 5 i Opus 5 organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki doktorantom i pracownikom Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przyznanych zostało sześć grantów o łącznej wysokości 503 367 zł.

Granty otrzymały następujące osoby:

  1. Dr Mariusz Włodzimierz Szyrski (Wydział Prawa i Administracji) „Tworzenie i wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł na obszarze gminy jako sfera gospodarki komunalnej. Analiza prawno-administracyjna” (76 270 zł);
  2. Dr Marcin Jewdokimow (Wydział Nauk Humanistycznych) „Znaczenie i funkcjonowanie kompleksów klasztornych w wybranych społecznościach lokalnych w województwie zachodniopomorskim” (74 724 zł);
  3. Dr Natalia Michalina Kohtamäki (Wydział Prawa i Administracji) „Legitymizacja demokratyczna i autonomia instytucjonalna agencji Unii Europejskiej” (101 720 zł);
  4. Prof. dr hab. Jan Zabłocki (Wydział Prawa i Administracji) „Szaleńcy, kłamcy, prostytutki. Pozycja aktorów w rzymskim prawie publicznym i prywatnym od republiki do dominatu” (144 820 zł);
  5. Mgr Maria Elżbieta Kłym (Wydział Filozofii Chrześcijańskiej) „Poszukiwania początków kształtującego się poczucia tożsamości i ich predyktory” (49 920 zł);
  6. Mgr Tomasz Twardziłowski (Wydział Teologiczny) „Ekologiczna hermeneutyka Biblii: cele, założenia, rezultaty, zastosowania” (55 913 zł).

Jednocześnie przypominamy, że do 16 grudnia 2013 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursów Preludium 6, Sonata 6 i Opus 6. Pracowników naukowych i doktorantów UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 15 listopada 2013 r.

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach