Listopadowe konkursy

Poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w listopadzie w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje.

  • PRELUDIUM 6 - konkurs na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora;
  • SONATA 6 - konkurs na projekty badawcze, mające na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora;
  • OPUS 6 - konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.

Nabór wniosków we wszystkich konkursach będzie trwał do 16 grudnia 2013 r. Pracowników i dokorantów UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 15 listopada 2013 r. 


 

MONOGRAFIE - konkurs na wydanie oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.

Nabór wniosków będzie trwał do 20 listopada 2013 r.


  • Konkurs na współprace z Polonią i Polakami za granicą - Nabór wniosków prowadzony jest w następujących obszarach tematycznych: nauczanie języka polskiego, w języku polskim i o Polsce; media polonijne; infrastruktura i pozycja środowisk polskich w krajach zamieszkania; więzi i kontakty z Polską.

Nabór wniosków trwa do 6 grudnia 2013 r. Na UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 25 listopada 2013 r. Więcej informacji o konkursie MSZ mogą znaleźc Państwo na stronie internetowej Ministerstwa.

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach