NCN udostępniło formularze jesiennych konkursów

Informujemy, że w systemie OSF udostępnione zostały elektroniczne wersje wniosków dla konkursów PRELUDIUM 6, OPUS 6, SONATA 6. Termin składania wniosków w wymienionych konkurach upływa 16 grudnia br. Wewnętrzny termin składania wniosków na UKSW upływa 15 listopada br.

Pełną treść ogłoszenia o konkursie znajdą Państwo, klikając poniżej w nazwę odpowiedniego konkursu.

  • OPUS 6 - na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.
  • PRELUDIUM 6 - na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.
  • SONATA 6 - na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.

Prosimy zwrócić uwagę, że od obecnej edycji wymienionych konkursów Narodowe Centrum Nauki wprowadziło zmiany w kosztach kwalifikowalnych oraz kosztach niekwalifikowalnych. Szczegóły wprowadzonych zmian mogą znaleźć Państwo w Załączniku nr 4 do regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich  na stronach 56-59.

Dokumenty przydatne przy składaniu wniosku:

Zgodnie z harmonogramem konkursów NCN na 15 grudnia 2013 r. planowane jest otwarcie konkursów FUGA, ETIUDA oraz SYMFONIA. Nabór wniosków w tych konkursach będzie trwał do 15 marca 2014 r.