Rozliczenie badań w 2013 r.

Przypominamy, że zgodnie z § 27 Zarządzenia Nr 23/2013 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad wnioskowania i rozliczania projektów badawczych finansowanych ze środków na działalność statutową - wszelkie rachunki zamykające rozliczenia finansowe należy składać do 20 listopada roku, na który została przyznana dotacja.

Przy ustalaniu swoich planów badawczych, prosimy o uwzględnienie konieczności przedstawienia wszelkich faktur, umów oraz delegacji w związku z realizowanymi projektami do dnia 20 listopada 2013 r. Dokumenty przekazane po tym terminie, nie będą rozliczone.


Przypominamy także, że wszystkie dokumenty finansowe w związku z realizowanymi projektami zależy składać w Biurze ds. Badań Naukowych w terminie 7 dni od daty wystawienia lub powrotu z delegacji służbowej.


Data 20 listopada 2013 r. na rozliczanie wydatków w 2013 r. dotyczy wszystkich projektów obsługiwanych przez Biuro ds. Badań Naukowych.

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach