Jesienny nabór wniosków w NCN

Od 16 września 2013 r. otwarty został nabór wniosków w konkursach PRELUDIUM 6, OPUS 6 oraz SONATA 6. Nabór wniosków będzie trwał do 16 grudnia 2013 r. Pracowników naukowych i doktorantów UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 15 listopada 2013 r.  Formularze do składania wniosków do wymienionych konkursów zostanie udostępniony na stronie www.osf.opi.org.pl w październiku.

Pełną treść ogłoszenia o konkursie znajdą Państwo, klikając poniżej w nazwę odpowiedniego konkursu.

  • OPUS 6 - na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.
  • PRELUDIUM 6 - na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.
  • SONATA 6 - na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.

Prosimy zwrócić uwagę, że od obecnej edycji wymienionych konkursów Narodowe Centrum Nauki wprowadziło zmiany w kosztach kwalifikowalnych oraz kosztach niekwalifikowalnych. Szczegóły wprowadzonych zmian mogą znaleźć Państwo w Załączniku nr 4 do regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich  na stronach 56-59.

Dokumenty przydatne przy składaniu wniosku:

Zgodnie z harmonogramem konkursów NCN na 15 grudnia 2013 r. planowane jest otwarcie konkursów FUGA, ETIUDA oraz SYMFONIA. Nabór wniosków w tych konkursach będzie trwał do 15 marca 2014 r.

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach