Wrześniowe konkursy

Poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować we wrześniu w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje.

  • MAESTRO 5 – na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe;
  • HARMONIA 5 – na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej;
  • SONATA BIS 3 – na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Nabór wniosków we wszystkich konkursach trwa od 15 czerwca 2013 r. do 16 września 2013 r.

15 września 2013 r. otwarty zostanie także nabór wniosków w następujących konkursach:

  • PRELUDIUM 6 - konkurs na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora;
  • SONATA 6 - konkurs na projekty badawcze, mające na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora;
  • OPUS 6 - konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.

Nabór wniosków we wszystkich konkursach będzie trwał do 16 grudnia 2013 r. Pracowników i dokorantów UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 15 listopada 2013 r. 


 

  1. Moduł 3.1 - tłumaczenie i publikacja elektronicznych wydań w innych wersjach językowych dzieł opublikowanych w języku polskim (w tym serii wydawniczych stanowiących przemyślaną i systematyczną prezentację osiągnięć polskiej humanistyki) o wysokim poziomie naukowym i doniosłości merytorycznej, w celu zapewnienia im szerokiej dostępności.
  2. Moduł 3.2 - wprowadzenie elektronicznych wydań w innych wersjach językowych (w szczególności w języku angielskim) najważniejszych czasopism polskiej humanistyki wydawanych dotychczas w języku polskim, w tym także specjalnych numerów czasopism zawierających wybór materiałów szczególnie przydatnych dla czytelników spoza kręgu użytkowników języka polskiego.

Nabór wniosków trwa od 19 sierpnia do 30 września 2013 r. Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie MNiSW.


  • Innowacyjny Młody Naukowiec - konkurs skierowany jest do osób ze stopniem doktora, które uzyskały go po 1 października 2010 r. i urodziły się po 1 stycznia 1974 r. Zgłaszać można swoje prace doktorskie, które zawierają innowacyjne, a jednocześnie praktyczne rozwiązania.

Nabór wniosków trwa do 30 września 2013 r. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.innowacyjni.mazovia.pl.

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach