NPRH: Nabór wniosków w modułach 3.1 i 3.2

Do 30 września 2013 r. można składać wnioski w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki moduły 3.1 i 3.2, których celem jest upowszechnienie wyników polskich badań humanistycznych na świecie. Pracowników i doktorantów UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do  2 września 2013 r.

Do konkursu mogą być zgłoszone projekty obejmujące:

  1. tłumaczenia i publikację elektronicznych wydań w innych wersjach językowych dzieł opublikowanych w języku polskim (w tym serii wydawniczych stanowiących przemyślaną i systematyczną prezentację osiągnięć polskiej humanistyki) o wysokim poziomie naukowym i doniosłości merytorycznej, w celu zapewnienia im szerokiej dostępności (moduł upowszechniający wyniki badań 3.1);
  2. wprowadzenie elektronicznych wydań w innych wersjach językowych (w szczególności w języku angielskim) najważniejszych czasopism polskiej humanistyki wydawanych dotychczas w języku polskim, w tym także specjalnych numerów czasopism zawierających wybór materiałów szczególnie przydatnych dla czytelników spoza kręgu użytkowników języka polskiego (moduł upowszechniający wyniki badań 3.2).

Wnioski będzie można składać drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu www.osf.opi.org.pl od 19 sierpnia 2013 r. zgodnie ze wzorem wniosku, który został udostępniony przez MNiSW.

Szczegóły konkursu mogą znaleźć Państwo na stronie internetowej MNiSW.

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach