Działalność statutowa: Umowy dla pracowników i doktorantów WPiA

Informujemy, że od 10 lipca 2013 r. do Biura ds. Badań Naukowych w celu podpisania umów w ramach projektów badawczych finansowanych ze środków na działalność statutową, mogą zgłaszać się doktoranci i nauczyciele akademiccy z Wydziału Prawa i Administracji.

Umowy należy podpisać w ciągu 21 dni, pod rygorem utraty przyznanego dofinansowania.

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach