Lipcowe konkursy

Poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w lipcu w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje.

 • MAESTRO 5 – na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe;
 • HARMONIA 5 – na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej;
 • SONATA BIS 3 – na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Nabór wniosków we wszystkich konkursach trwa od 15 czerwca 2013 r. do 16 września 2013 r. Na UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 15 sierpnia 2013 r


 • MONOGRAFIE - program umożliwia wydanie wyłanianych w konkursie, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Laureatom konkursu Fundacja zapewnia pokrycie kosztów wydania pracy w serii Monografie FNP oraz honorarium. Do konkursu swoje prace mogą zgłaszać autorzy polscy oraz autorzy zagraniczni, o ile tematyka ich pracy dotyczy spraw polskich, a sama praca została napisana w języku polskim.

Nabór wniosków w trybie ciągłym (najbliższy termin 26 sierpnia 2013 r.). Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie www.fnp.org.pl.


 • Mobilność Plus III - konkurs adresowany do młodych naukowców zatrudnionych w jednostkach naukowych oraz uczestników studiów doktoranckich. W ramach konkursu finanswoane są wyjazdy w celu prowadzenia badań w zagranicznych jednostkach naukowych. Wyjazd musi zaczynać się po 1 lutego 2014 r. i trwać od 6 do 36 miesięcy. Przyjmowane są wnioski dotyczące badań z dowolnej dziedziny nauki. Nie ma ograniczeń przy wyborze kraju, w którym prowadzone będą badania. Ryczałtem finansowane są koszty przejazdu oraz pobytu w zagranicznej jednostce naukowej.

Nabór wniosków trwa do 31 lipca 2013 r. Wewnętrzny termin składania wniosków na UKSW upływa 30 czerwca 2013 r. Więcej szczegółów znajdą Państwo na stwonie MNiSW.

 • Narodowy Program Rozwoju Humanistyku - konkurs adresowany do nauczycieli akademickich oraz doktorantów z otwartym przewodem doktorskim.  Wnioski przyjmowane są trzech modułach badawczych.
 1. Moduł 1.1 - konkurs o finansowanie projektów badawczych obejmujących badania naukowe dotyczące długofalowych prac dokumentacyjnych, edytorskich i badawczych o fundamentalnym znaczeniu dla dziedzictwa i kultury narodowe.
 2. Moduł 1.2 - konkurs o finansowanie projektów badawczych realizowanych we współpracy międzyśrodowiskowej i interdyscyplinarnej przez naukowców polskich i zagranicznych.
 3. Moduł 2.1 - konkurs o finansowanie projektów badawczych o istotnym znaczeniu dla rozwoju humanistyki realizowanych przez doktorantów w ramach współpracy interdyscyplinarnej, międzyinstytucjonalnej lub międzynarodowej.

Nabór wniosków trwa od 20 czerwca do 31 lipca 2013 r. Pracowników i doktorantów UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 8 lipca 2013 r. Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie MNiSW.

29 lipca 2013 r. został także otwarty nabór wniosków w ramach modułów 3.1 i 3.2:

 1. Moduł 3.1 - tłumaczenie i publikacja elektronicznych wydań w innych wersjach językowych dzieł opublikowanych w języku polskim (w tym serii wydawniczych stanowiących przemyślaną i systematyczną prezentację osiągnięć polskiej humanistyki) o wysokim poziomie naukowym i doniosłości merytorycznej, w celu zapewnienia im szerokiej dostępności.
 2. Moduł 3.2 - wprowadzenie elektronicznych wydań w innych wersjach językowych (w szczególności w języku angielskim) najważniejszych czasopism polskiej humanistyki wydawanych dotychczas w języku polskim, w tym także specjalnych numerów czasopism zawierających wybór materiałów szczególnie przydatnych dla czytelników spoza kręgu użytkowników języka polskiego.

Nabór wniosków trwa od 19 sierpnia do 30 września 2013 r. Pracowników i doktorantów UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 2 września 2013 r. Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie MNiSW.


 • Innowacyjny Młody Naukowiec - konkurs skierowany jest do osób ze stopniem doktora, które uzyskały go po 1 października 2010 r. i urodziły się po 1 stycznia 1974 r. Zgłaszać można swoje prace doktorskie, które zawierają innowacyjne, a jednocześnie praktyczne rozwiązania.

Nabór wniosków trwa do 30 września 2013 r. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.innowacyjni.mazovia.pl.

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach