Letnie konkursy NCN

Od 15 czerwca 2013 r. otwarty został nabór wniosków w konkursach MAESTRO 5, HARMONIA 5 oraz SONATA BIS 3. Nabór wniosków będzie trwał do 16 września 2013 r. Pracowników naukowych i doktorantów UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 15 sierpnia 2013 r.  Formularze do składania wniosków do wymienionych konkursów zostanie udostępniony na stronie www.osf.opi.org.pl w lipcu.

Pełną treść ogłoszenia o konkursie znajdą Państwo, klikając poniżej w nazwę odpowiedniego konkursu.

  • MAESTRO 5 – na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe;
  • HARMONIA 5 – na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej;
  • SONATA BIS 3 – na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Dokumenty przydatne przy składaniu wniosku:

Zgodnie z harmonogramem konkursów NCN na 15 września 2013 r. planowane jest otwarcie konkursów PRELUDIUM 6, OPUS 6 i SONATA 6. Nabór wniosków w tych konkursach będzie trwał do 15 grudnia 2013 r.

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach