Projekty badawcze: Przypomnienie

Przypominamy, że wydatki w ramach projektów badawczych realizowanych w Biurze ds. Badań Naukowych, mogą być ponoszone dopiero po podpisaniu odpowiedniego wniosku w Dziale Zamówień Publicznych.

Wydatki poniesione przed podpisaniem wniosku w Dziale Zamówień Publicznych - zgodnie z Zarządzeniem Nr 6/2013 Rektora UKSW z dnia 4 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - nie będą rozliczane, a poniesione koszty zwracane.

 

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach