Narodowy Program Rozwoju Humanistyki - nabór wniosków

Od 20 czerwca do 31 lipca można składać wnioski w ramach trzeciej edycji Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, którego organizatorem jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Pracowników i doktorantów UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 8 lipca 2013 r.

W ramach NPRH wnioski można składać w następujących modułach:

1. Moduł badawczy

1. konkurs o finansowanie projektów badawczych obejmujących badania naukowe dotyczące długofalowych prac dokumentacyjnych, edytorskich i badawczych o fundamentalnym znaczeniu dla dziedzictwa i kultury narodowej - moduł badawczy 1.1.

2. konkurs o finansowanie projektów badawczych realizowanych we współpracy międzyśrodowiskowej i interdyscyplinarnej przez naukowców polskich i zagranicznych – moduł badawczy 1.2.

2.  Moduł wspierający młodych humanistów

1. konkurs o finansowanie projektów badawczych o istotnym znaczeniu dla rozwoju humanistyki realizowanych przez doktorantów w ramach współpracy interdyscyplinarnej, międzyinstytucjonalnej lub międzynarodowej - moduł wspierający młodych naukowców 2.1.

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach