Formy zatrudnienia we wnioskach do NCN

W ramach konkursów ogłoszonych przez Narodowe Centrum Nauki 15 marca br. duże fragmenty wniosków należy wypełniać w języku angielskim. Dotyczy to również opisów dotyczących form zatrudniania osób zaangażowanych w realizację projektu. W celu uniknięcia niejasności, poniżej przedstawiamy możliwe do wyboru w formularzach formy zatrudniania.

  • Contract of specified task – umowa o dzieło;
  • Contract of mandate – umowa zlecenie;
  • Contract of employment: part time (1/8), (1/4), (3/8), (1/2), (5/8), (3/4), (7/8) – umowa o pracę na określoną część etatu;
  • Contract of employment: full time – umowa o pracę na cały etat;
  • Contract of employment: other part time – umowa o pracę: inny wymiar czasowy.

Obecnie Narodowe Centrum Nauki prowadzi nabór wniosków w następującyh konkursach:

  • OPUS 5 - konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.
  • PRELUDIUM 5 - konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.
  • SONATA 5 - konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.

Dokumenty przydatne przy składaniu wniosku:

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach