Przejdź do treści

Naukowcy z UKSW z projektami Społeczna Odpowiedzialność Nauki II

Naukowcy z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego znaleźli się wśród laureatów pierwszego konkursu w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki II, którego organizatorem jest Ministerstwo Edukacji i Nauki. Łączny budżet dwóch zwycięskich projektów badawczych to 700 000 zł.

Finansowanie przeznaczone będzie na realizację następujących badań naukowych:

  • Unia Europejska wobec konfliktów zbrojnych, ze szczególnym uwzględnieniem konfliktu w Ukrainie – prof. dr hab. Cezary Mik, Wydział Prawa i Administracji, Instytut Nauk Prawnych, 500 000 zł;
  • Personalistyczny model teologii w służbie komunikacji międzyosobowej – dr hab. Dominika Żukowska-Gardzińska, prof. uczelni, Wydział Teologiczny, Instytut Nauk Teologicznych, 200 000 zł.
07 sierpnia 2023