Przejdź do treści

Nabór wniosków w konkursie IMPRESS-U

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs IMPRESS-U, którego celem jest wsparcie potencjału naukowego w Ukrainie i otwarcie nowych możliwości współpracy naukowców polskich i ukraińskich z naukowcami z USA oraz krajów bałtyckich. Nabór wniosków trwa od 2 sierpnia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Konkurs IMPRESS-U skierowany jest do zespołów badawczych z Polski, które z zespołami badawczymi z Ukrainy i Stanów Zjednoczonych (opcjonalnie również z Litwy, Łotwy i/lub Estonii) zaplanują realizację badań w ramach wspólnego projektu.

Wysokość środków finansowych ustalona przez Radę NCN, przeznaczonych na finansowanie projektów badawczych planowanych do realizacji przez polskie zespoły badawcze w konkursie IMPRESS-U wynosi 10 000 000 zł.

Nabór wniosków może zostać zakończony w przypadku wyczerpania puli środków finansowych ustalonych przez Radę NCN z przeznaczeniem na finansowanie wniosków na projekty badawcze planowane do realizacji przez polskie zespoły badawcze, złożone w konkursie IMPRESS-U, lub też w przypadku wyczerpania puli środków finansowych ustalonych przez którąkolwiek z instytucji partnerskich.

Szczegółowe informacje o konkursie mogą znaleźć Państwo na stronie internetowej NCN.

03 sierpnia 2023