Konkurs na pracę magisteską z prawa sądowego

Photo by Bill Oxford on UnsplashUrząd Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza V edycję konkursu o nagrodę Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej za najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa sądowego.Do udziału w V edycji konkursu zaproszeni są autorzy prac magisterskich napisanych w języku polskim albo angielskim, na podstawie których nie wcześniej niż 31 maja 2019 roku i nie później niż 31 sierpnia 2021 roku nadano w Rzeczypospolitej Polskiej tytuł zawodowy magistra w zakresie nauk prawnych.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej organizatorów - kliknij!