Styczniowe konkursy

Photo by Debby Hudson on UnsplashPoniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w styczniu 2021 r. w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje. W zestawieniu umieszczamy także informacje o konkursach, których nabory kończą się w najbliższych miesiącach. Przy każdym konkursie znajduje się link do artykułu ze szczegółowymi informacjami o zasadach naboru. 

 

 

 

Narodowe Centrum Nauki prowadzi nabór wniosków w ramach konkursów Sonatina 5 oraz Sheng 2. Nabór wniosków będzie trwał do 15 marca 2021 r. do godz. 16:00. Łączny budżet otwarych konkurs wynosi 45 mln zł. Pracowników naukowych i doktorantów UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 15 lutego 2021 r.

Pełną treść ogłoszenia o konkursie znajdą Państwo, klikając poniżej w nazwę odpowiedniego konkursu.

 • SHENG 2 - konkurs na projekty badawcze, realizowane przez polsko-chińskie zespoły;
 • SONATINA 5 - konkurs na projekty badawcze, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora.

 

 • CHIST-ERA - sieć CHIST-ERA ogłosiła nowy konkurs w obszarze technologii informacyjnych i komunikacyjnych, w ramach którego możliwe jest składanie wniosków o finansowanie projektów badawczych. Nabór wniosków prowadzony jest do 1 marca 2021 r. (wnioski wspólne) oraz do 7 marca 2021 r. (termin składania wniosków krajowych w systemie ZSUN OSF). Do konkursu mogą przystępować konsorcja złożone z przynajmniej trzech zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech krajów biorących udział w konkursie
 • JPI AMR - Narodowe Centrum Nauki we współpracy z JPI AMR ogłosiło  konkurs na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu oporności na antybiotyki. O finansowanie mogą wnioskować konsorcja międzynarodowe, złożone z co najmniej trzech zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech krajów biorących udział w konkursie. Nabór wniosków wstępnych (pre-proposal) prowadzony jest do 16 marca 2021 r. do godz. 12:00. Szacowany budżet konkursu to 24,9 mln euro. Udział polskich badaczy w konkursie będzie finansowany przez NCN. Rada NCN przeznaczyła na ten cel kwotę 500 000 euro.
 • FORESTVALUE - uruchomiony został nabór wniosków w ramach międzynarodowego konkursu ForestValue. O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej trzech zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech różnych krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora. Nabór wniosków trwa do 13 kwietnia 2021 r. (wnioski międzynarodowe) oraz do 20 kwietnia 2021 r. (wnioski krajowe).

 


 • MONOGRAFIE - Do 8 marca 2021 r. trwa nabór prac w ramach Programu Monografie. Program realizowany jest przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i umożliwia wydanie wyłanianych w konkursie, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Laureatom konkursu Fundacja zapewnia pokrycie kosztów wydania pracy w serii Monografie FNP.

 • INFOSTRATEG - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w terminie od 4 stycznia 2021 r. do 26 lutego 2021 r. będzie prowadziło nabór wniosków w ramach pierwszego konkursu w ramach programu strategicznego INFOSTRATEG. Konkurs skierowany jest do przedsiębiorców, jednostek naukowych oraz ich konsorcjów. Pracowników Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do dnia 15 lutego 2021 r.
 • LIDER XII - Od 18 stycznia 2021 r. do 18 marca 2021 r. trwa nabór wniosków w ramach dwunastej edycji konkursu LIDER, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Konkurs adresowany jest do młodych naukowców, którzy chcą poszerzyć swoje kompetencje w samodzielnym planowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu własnymi zespołami badawczymi, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy.
 • TANGO 5 - Od 1 lutego 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. (godz. 16:00) prowadzony będzie nabór wniosków w ramach piątej edycji konkursu Tango, którego organizatorem są Narodowe Centrum Nauki oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
 • GOSPOSTRATEG 5 - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju od 5 lutego 2021 r. do 5 kwietnia 2021 r. (godz. 16:00) będzie prowadziło nabór wniosków w piątej edycji konkursu w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych "Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków: - GOSPOSTRATEG. Celem głównym programu jest wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych. • NARODOWY PROGRAM ROZWOJU HUMANISTYKI 2020 - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego poinformowało, że w 2020 r. prowadzone będą dwa nabory wniosków w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki - od 25 września do 30 października 2020 r. oraz od 21 grudnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. Nabór wniosków prowadzony będzie w modułach Dziedzictwo narodowe, Uniwersalia 2.1, Uniwersalia 2.2 i Fundamenty. Pracowników UKSW obowiązują następujące terminy wewnętrzne składania wniosków: konkurs pierwszy - 21 października 2020 r.; konkurs drugi - 20 stycznia 2021 r.

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach