Lutowe konkursy

Photo by Yassine Khalfalli on UnsplashPoniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w lutym 2021 r. w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje. W zestawieniu umieszczamy także informacje o konkursach, których nabory kończą się w najbliższych miesiącach. Przy każdym konkursie znajduje się link do artykułu ze szczegółowymi informacjami o zasadach naboru.


 

 

 

 

Narodowe Centrum Nauki prowadzi nabór wniosków w ramach konkursów Sonatina 5 oraz Sheng 2. Nabór wniosków będzie trwał do 15 marca 2021 r. do godz. 16:00. Łączny budżet otwarych konkurs wynosi 45 mln zł. Pracowników naukowych i doktorantów UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 15 lutego 2021 r.

Pełną treść ogłoszenia o konkursie znajdą Państwo, klikając poniżej w nazwę odpowiedniego konkursu.

  • SHENG 2 - konkurs na projekty badawcze, realizowane przez polsko-chińskie zespoły;
  • SONATINA 5 - konkurs na projekty badawcze, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora.

 

  • CHIST-ERA - sieć CHIST-ERA ogłosiła nowy konkurs w obszarze technologii informacyjnych i komunikacyjnych, w ramach którego możliwe jest składanie wniosków o finansowanie projektów badawczych. Nabór wniosków prowadzony jest do 1 marca 2021 r. (wnioski wspólne) oraz do 7 marca 2021 r. (termin składania wniosków krajowych w systemie ZSUN OSF). Do konkursu mogą przystępować konsorcja złożone z przynajmniej trzech zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech krajów biorących udział w konkursie
  • JPI AMR - Narodowe Centrum Nauki we współpracy z JPI AMR ogłosiło  konkurs na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu oporności na antybiotyki. O finansowanie mogą wnioskować konsorcja międzynarodowe, złożone z co najmniej trzech zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech krajów biorących udział w konkursie. Nabór wniosków wstępnych (pre-proposal) prowadzony jest do 16 marca 2021 r. do godz. 12:00. Szacowany budżet konkursu to 24,9 mln euro. Udział polskich badaczy w konkursie będzie finansowany przez NCN. Rada NCN przeznaczyła na ten cel kwotę 500 000 euro.
  • FORESTVALUE - uruchomiony został nabór wniosków w ramach międzynarodowego konkursu ForestValue. O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej trzech zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech różnych krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora. Nabór wniosków trwa do 13 kwietnia 2021 r. (wnioski międzynarodowe) oraz do 20 kwietnia 2021 r. (wnioski krajowe).

 


  • MONOGRAFIE - Do 8 marca 2021 r. trwa nabór prac w ramach Programu Monografie. Program realizowany jest przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i umożliwia wydanie wyłanianych w konkursie, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Laureatom konkursu Fundacja zapewnia pokrycie kosztów wydania pracy w serii Monografie FNP.

  • CANALETTO - Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór wniosków na bilateralną wymianę naukowców z Republiką Włoską pn.  Canaletto. Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze w zespołach polsko-włoski. Środki na projekty w ramach naboru są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów naukowców w kraju partnera, z wyłączeniem finansowania samych badań. Nabór wniosków trwa do 19 marca 2021 r. Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 10 marca 2021 r.

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach