Grudniowe konkursy

Photo by Stanley Dai on UnsplashPoniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w grudniu 2020 r. w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje. W zestawieniu umieszczamy także informacje o konkursach, których nabory kończą się w najbliższych miesiącach. Przy każdym konkursie znajduje się link do artykułu ze szczegółowymi informacjami o zasadach naboru.


 

 

 

 

 • CEUS-UNISONO - Do 31 grudnia 2020 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu CEUS-UNISONO.Narodowe Centrum Nauki we współpracy z partnerami z Czech, Austrii i Słowenii ogłosiło nabór wniosków w ramach konkursu CEUS-UNISONO. W ramach konkursu możliwe jest pozyskanie środków na prowadzenie badań naukowych o dowolnej tematyce realizowane przez zespoły badawcze dwustronne lub trójstronne.
 • BIODIVRESTORE - Narodowe Centrum Nauki we współpracy z sieciami BiodivERsA i Water JPI ogłasza konkurs BiodivRestore na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące bioróżnorodności oraz ochrony i odbudowy zdegradowanych ekosystemów, ze szczególnym uwzględnieniem środowisk wodnych. Termin składania wniosków wstępnych tzw. pre-proposals upływa 7 grudnia 2020 r. o godz. 16:00.

Od 15 września 2020 r. otwarty został nabór wniosków w konkursach Opus 20 +LAP, Beethoven Classic 4, Sonata 16, Preludium Bis 2. Nabór wniosków będzie trwał do 15 grudnia 2020 r. do godz. 16:00 

 • OPUS 20 +LAP   - konkurs otwiera możliwość ubiegania się o finansowanie projektów prowadzonych we współpracy międzynarodowej dwustronnej lub wielostronnej, a także przedsięwzięć realizowanych przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych. Szczegóły nowej formuły konkursu Opus mogą znaleźć Państwo w tym wpisie - kliknij!
 • BEETHOVEN CLASSIC 4 - konkurs na polsko-niemieckie projekty badawcze w zakresie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce. Konkurs  jest organizowany przez Narodowe Centrum Nauki z niemiecką agencją Deutsche Forschungsgemeinschaft, zgodnie z procedurą oceny wspólnej. Oznacza to, że agencje partnerskie przeprowadzą wspólnie proces oceny merytorycznej i wyboru projektów rekomendowanych do finansowania.
 • SONATA 16 - konkurs na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców, którzy uzyskali stopień doktora w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o finansowanie projektów obejmujących badania podstawowe, trwających 12 miesięcy, 24 miesiące lub 36 miesięcy.
 • PRELUDIUM BIS 2 - konkurs skierowany do podmiotów prowadzących szkoły doktorskie. Celem konkursu jest wsparcie kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich i finansowanie projektów badawczych realizowanych przez doktorantów w ramach przygotowywanych przez nich rozpraw doktorskich.

Narodowe Centrum Nauki prowadzi nabór wniosków w ramach konkursów Sonatina 5 oraz Sheng 2. Nabór wniosków będzie trwał do 15 marca 2021 r. do godz. 16:00. Łączny budżet otwarych konkurs wynosi 45 mln zł. Pracowników naukowych i doktorantów UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 15 lutego 2021 r.

Pełną treść ogłoszenia o konkursie znajdą Państwo, klikając poniżej w nazwę odpowiedniego konkursu.

 • SHENG 2 - konkurs na projekty badawcze, realizowane przez polsko-chińskie zespoły;
 • SONATINA 5 - konkurs na projekty badawcze, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora.

 


 • MONOGRAFIE - Do 7 grudnia 2020 r. trwa nabór prac w ramach Programu Monografie. Program realizowany jest przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i umożliwia wydanie wyłanianych w konkursie, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Laureatom konkursu Fundacja zapewnia pokrycie kosztów wydania pracy w serii Monografie FNP. Kolejny nabór wniosków trwa do 8 marca 2021 r.
 • START 2021 - Do 18 grudnia 2020 r. trwa nabór wniosków w ramach programu START, którego organizatorem jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Konkurs skierowany jest do doktorantów oraz doktorów, którzy nie przekroczyli 30. roku życia. Doktorantów i pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 11 grudnia 2020 r.

 • SMALL GRANT SCHEME - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków w ramach konkursu Small Grant Scheme na projekty badawcze dla kobiet naukowców w technicznych dziedzinach nauki. W ramach konkursu możliwe jest pozyskanie od 50 000 euro do 200 000 euro. Nabór wniosków prowadzony jest do 11 grudnia 2020 r. godz. 16:00
 • SZYBKA ŚCIEŻKA: KORONAWIRUSY - W dniu 6 maja 2020 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju otworzyło nabór wniosków w ramach konkursu 5/1.1.1/2020 - Szybka ścieżka - Koronawirusy. Nabór wniosków podzielony jest na trzy rundy z końcowym terminem naboru w dniu 31 grudnia 2020 r. W ramach ogłoszonego konkursu jednostki naukowe mogą być partnerami w ramach konsorcjum, którego liderem jest przedsiębiorca. Z łącznego budżetu konkursu w wysokości 200 mln zł alokacja dla podmiotów z województwa mazowieckiego wynosi 75 mln zł.
 • INFOSTRATEG - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w terminie od 4 stycznia 2021 r. do 26 lutego 2021 r. będzie prowadziło nabór wniosków w ramach pierwszego konkursu w ramach programu strategicznego INFOSTRATEG. Konkurs skierowany jest do przedsiębiorców, jednostek naukowych oraz ich konsorcjów. Pracowników Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do dnia 15 lutego 2021 r.
 • LIDER XII - Od 18 stycznia 2021 r. do 18 marca 2021 r. trwa nabór wniosków w ramach dwunastej edycji konkursu LIDER, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Konkurs adresowany jest do młodych naukowców, którzy chcą poszerzyć swoje kompetencje w samodzielnym planowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu własnymi zespołami badawczymi, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy.

 
 • NARODOWY PROGRAM ROZWOJU HUMANISTYKI 2020 - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego poinformowało, że w 2020 r. prowadzone będą dwa nabory wniosków w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki - od 25 września do 30 października 2020 r. oraz od 21 grudnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. Nabór wniosków prowadzony będzie w modułach Dziedzictwo narodowe, Uniwersalia 2.1, Uniwersalia 2.2 i Fundamenty. Pracowników UKSW obowiązują następujące terminy wewnętrzne składania wniosków: konkurs pierwszy - 21 października 2020 r.; konkurs drugi - 20 stycznia 2021 r.

 

 • KONKURS UPROSZCZONY - Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki ogłosiła nabory wniosków w ramach konkursu uproszczonego (nabór wniosków do 11 grudnia 2020 r.). Kolejne nabory wniosków w ramach wymienionych konkursów będą otwarte w 2021 r.

 • Wybitni młodzi naukowcyOd 1 grudnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. prowadzony jest nabór wniosków w ramach konkursu na stypendia ministra właściwego do spraw nauki i szkolnictwa wyższego dla wybitnych młodych naukowców. Osoby związane z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do dnia 22 grudnia 2020 r. Nabór wniosków prowadzony jest za pośrednictwem systemu ZSUN OSF - kliknij!

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach