Konkursy NCN

Narodowe Centrum Nauki jest agencją wykonawczą powołaną do wspierania działalności naukowej w zakresie badań podstawowych, przez które rozumiane są oryginalne prace badawcze eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne..

Narodowe Centrum Nauki organizuje następujące konkursy na finansowanie działalności naukowej w zakresie badań podstawowych:

 • OPUS - konkurs na finansowanie projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.
 • PRELUDIUM - konkurs na finansowanie projektów badawczych, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.
 • SONATA - konkurs na finansowanie projektów badawczych, mających na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.
 • SONATINA - konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.
 • SONATA BIS - konkurs na finansowanie projektów badawczych, mających na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowanych przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.
 • MINIATURA - na pojedyncze działania naukowe.
 • MAESTRO - konkurs dla doświadczonych naukowców na finansowanie projektów badawczych mających na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe.
 • HARMONIA  - konkurs na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej.
 • SYMFONIA - konkurs w którym finansowane będą duże projekty międzydziedzinowe realizowane we współpracy międzynarodowej. (konkurs zawieszony w 2017 r.)
 • UWERTURA - konkurs na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC.
 • ETIUDA (stypendia doktorskie) - konkurs, w którym finansowane będą roczne stypendia dla osób z otwartym przewodem doktorskim.
 • FUGA (staże podoktorskie) - konkurs na finansowanie staży krajowych po uzyskaniu stopnia naukowego doktora. (konkurs zawieszony w 2017 r.)
 • POLONEZ - konkurs dla naukowców przyjeżdżających z zagranicy, którzy będą prowadzili badania w Polsce.

Harmonogram naboru wniosków w Narodowym Centrum Nauki w 2019 r.

 

  Rozpoczęcie naboru wniosków Zakończenie naboru wniosków Termin rostrzygnięcia konkursu
OPUS 15 marca 17 czerwca grudzień 2019 r.
16 września 16 grudnia czerwiec 2020 r.
PRELUDIUM 15 marca 17 czerwca grudzień 2019 r.
16 września 16 grudnia czerwiec 2020 r.
MOZART 15 marca nabór ciągły, wyniki konkursu ogłaszane na bieżąco, począwszy od grudnia 2019 r.
MAESTRO 17 czerwca 17 września marzec 2020 r.
SONATINA 16 grudnia 16 marca 2020 r. wrzesień 2020 r.
SONATA BIS 17 czerwca 17 września marzec 2020 r.
MINIATURA nabór ciągły, od 1 kwietnia do 30 września 2019 r.
ETIUDA 16 grudnia 16 marca 2020 r. wrzesień 2020 r.
SONATA 16 września 16 grudnia czerwiec 2020 r.
UWERTURA 16 grudnia 16 marca 2020 r. wrzesień 2020 r.
GRIEG* 17 czerwca 17 września marzec 2020 r.
IDELAB* 17 czerwca 17 września styczeń 2020 r.
POLS* 16 grudnia 16 marca 2020 r. wrzesień 2020 r.
ALPHORN 1 lipca 1 października kwiecień 2020 r.
DAINA 16 września 16 grudnia czerwiec 2020 r.

* konkursy w ramach tzw. funduszy EOG i funduszy norweskich, termin ogłoszenia może ulec zmianie.

Przypominamy, że doktorantów i pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków. Zawsze o miesiąc poprzedza on datę zamknięcia konkursu.

W celu uniknięcia błędów formalnych we wnioskach składanych przez Państwa w ramach konkursów organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki prosimy skorzystać z formularza danych jednostki oraz informacji do wniosków. Zachęcamy także do zapoznania się z instrukcjami przygotowania wniosków.

Polecamy także opracowaną w Biurze ds. Badań Naukowych publikację pt. "Analiza treści recenzji wniosków składanych do Narodowego Centrum Nauki". Powstała ona w oparciu o recenzje wniosków składanych do NCN przez doktorantów i pracowników Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w latach 2011-2014. Publikację można pobrać klikając w ten link lub w grafikę poniżej.

Zachęcamy także do lekury publikacji "Wnioski grantowe bez tajemnic"

Publikację "Wnioski grantowe bez tajemnic" można pobrać w klikając w poniższy obrazek lub klikając w link -  format pdf; format epub.

Publikacja powstała w ramach stypendium z Własnego Funduszu Stypendialnego dla studentów, doktorantów i pracowników UKSW umowa nr WFS-53/2016.

Poniżej dostępne są materiały  z zajęć dydaktycznych, które powstały w oparciu o powyższą publikację:

 

Zachęcamy także do lekury publikacji "Jak zdobyć granty na badania naukowe"

Publikację "Jak zdobyć granty na badania naukowe" można pobrać w klikając w poniższy obrazek lub klikając w link -  format pdf; format epub; format mobi.

Wszelkie informacje o konkursach organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki znajdą Państwo na stronie www.ncn.gov.pl.

Klikając w obrazek poniżej, mogą Państwo pobrać poradnik "Jak złożyć wniosek do Narodowego Centrum Nauki?".

Klikając w obrazek poniżej mogą Państwo pobrać poradnik "Dziesięć rad - jak nie popełnić błędu we wniosku do Narodowego Centrum Nauki". 

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach