Październikowe konkursy

Photo by JESHOOTS.COM on UnsplashPoniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w październiku 2020 r. w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje. W zestawieniu umieszczamy także informacje o konkursach, których nabory kończą się w najbliższych miesiącach. Przy każdym konkursie znajduje się link do artykułu ze szczegółowymi informacjami o zasadach naboru. 

 

 

 • CEUS-UNISONO - Do 31 grudnia 2020 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu CEUS-UNISONO.Narodowe Centrum Nauki we współpracy z partnerami z Czech, Austrii i Słowenii ogłosiło nabór wniosków w ramach konkursu CEUS-UNISONO. W ramach konkursu możliwe jest pozyskanie środków na prowadzenie badań naukowych o dowolnej tematyce realizowane przez zespoły badawcze dwustronne lub trójstronne.
 • BIODIVRESTORE - Narodowe Centrum Nauki we współpracy z sieciami BiodivERsA i Water JPI ogłasza konkurs BiodivRestore na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące bioróżnorodności oraz ochrony i odbudowy zdegradowanych ekosystemów, ze szczególnym uwzględnieniem środowisk wodnych. Termin składania wniosków wstępnych tzw. pre-proposals upływa 7 grudnia 2020 r. o godz. 16:00.

Od 15 września 2020 r. otwarty został nabór wniosków w konkursach Opus 20 +LAP, Beethoven Classic 4, Sonata 16, Preludium Bis 2. Nabór wniosków będzie trwał do 15 grudnia 2020 r. do godz. 16:00 Pracowników naukowych i doktorantów UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 16 listopada 2020 r.

 • OPUS 20 +LAP   - konkurs otwiera możliwość ubiegania się o finansowanie projektów prowadzonych we współpracy międzynarodowej dwustronnej lub wielostronnej, a także przedsięwzięć realizowanych przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych. Szczegóły nowej formuły konkursu Opus mogą znaleźć Państwo w tym wpisie - kliknij!
 • BEETHOVEN CLASSIC 4 - konkurs na polsko-niemieckie projekty badawcze w zakresie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce. Konkurs  jest organizowany przez Narodowe Centrum Nauki z niemiecką agencją Deutsche Forschungsgemeinschaft, zgodnie z procedurą oceny wspólnej. Oznacza to, że agencje partnerskie przeprowadzą wspólnie proces oceny merytorycznej i wyboru projektów rekomendowanych do finansowania.
 • SONATA 16 - konkurs na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców, którzy uzyskali stopień doktora w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o finansowanie projektów obejmujących badania podstawowe, trwających 12 miesięcy, 24 miesiące lub 36 miesięcy.
 • PRELUDIUM BIS 2 - konkurs skierowany do podmiotów prowadzących szkoły doktorskie. Celem konkursu jest wsparcie kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich i finansowanie projektów badawczych realizowanych przez doktorantów w ramach przygotowywanych przez nich rozpraw doktorskich

 • MONOGRAFIE - Do 7 grudnia 2020 r. trwa nabór prac w ramach Programu Monografie. Program realizowany jest przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i umożliwia wydanie wyłanianych w konkursie, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Laureatom konkursu Fundacja zapewnia pokrycie kosztów wydania pracy w serii Monografie FNP.
 • START 2021 - Do 18 grudnia 2020 r. trwa nabór wniosków w ramach programu START, którego organizatorem jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Konkurs skierowany jest do doktorantów oraz doktorów, którzy nie przekroczyli 30. roku życia. Doktorantów i pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 11 grudnia 2020 r.

 • SMALL GRANT SCHEME - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków w ramach konkursu Small Grant Scheme na projekty badawcze dla kobiet naukowców w technicznych dziedzinach nauki. W ramach konkursu możliwe jest pozyskanie od 50 000 euro do 200 000 euro. Nabór wniosków prowadzony jest do 11 grudnia 2020 r. godz. 16:00. Pracowniczki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 1 grudnia 2020 r.
 • SZYBKA ŚCIEŻKA: KORONAWIRUSY - W dniu 6 maja 2020 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju otworzyło nabór wniosków w ramach konkursu 5/1.1.1/2020 - Szybka ścieżka - Koronawirusy. Nabór wniosków podzielony jest na trzy rundy z końcowym terminem naboru w dniu 31 grudnia 2020 r. W ramach ogłoszonego konkursu jednostki naukowe mogą być partnerami w ramach konsorcjum, którego liderem jest przedsiębiorca. Z łącznego budżetu konkursu w wysokości 200 mln zł alokacja dla podmiotów z województwa mazowieckiego wynosi 75 mln zł.
 • SZAFIR 2 - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poinformowało, że w dniach od 21 września 2020 r. do 23 października 2020 r. godz. 16:00 będzie trwał nabór wniosków w ramach konkursu nr 2/SZAFIR/2020 na wykonanie i finansowanie projektów w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa w ramach programu pn. „Rozwój nowoczesnych, przełomowych technologii służących bezpieczeństwu i obronności państwa, pk. SZAFIR” Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków 15 października 2020 r.

 • GRANTY INTERWENCYJNE - Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej otworzyła nabór wniosków w ramach programu Granty Interwencyjne NAWA. Celem programu Granty Interwencyjne NAWA jest wspieranie współpracy międzynarodowej zespołów badawczych lub mobilności międzynarodowej naukowców, podejmowanej w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwencjach globalnych lub istotnych regionalnie. Nabór wniosków trwa do 31 grudnia 2020 r.

 

 • NIEKOMERCYJNE BADANIA KLINICZNE - Agencja Badań Medycznych uruchomiła nabór wniosków w ramach drugiego konkursu na wsparcie niekomercyjnych badań klinicznych. Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym z podziałem na trzy rundy do 30 października 2020 r. Pracowników Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 1 października 2020 r.


 


 • NARODOWY PROGRAM ROZWOJU HUMANISTYKI 2020 - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego poinformowało, że w 2020 r. prowadzone będą dwa nabory wniosków w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki - od 25 września do 30 października 2020 r. oraz od 21 grudnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. Nabór wniosków prowadzony będzie w modułach Dziedzictwo narodowe, Uniwersalia 2.1, Uniwersalia 2.2 i Fundamenty. Pracowników UKSW obowiązują następujące terminy wewnętrzne składania wniosków: konkurs pierwszy - 21 października 2020 r.; konkurs drugi - 20 stycznia 2021 r.

 • POPULARYZATOR NAUKI - Rusza kolejna, 16. edycja konkursu Popularyzator Nauki. W konkursie mogą brać udział osoby, zespoły oraz instytucje, które w rzetelny i przystępny sposób opowiadają o nauce i zachęcają innych do odkrywania, jak działa świat. Zgłoszenia można nadsyłać do 26 października 2020 r. Konkurs Popularyzator Nauki organizowany jest już po raz 16. przez portal Nauka w Polsce oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Celem konkursu jest uhonorowanie osób, zespołów i podmiotów instytucjonalnych, które popularyzują naukę wśród Polaków. Zgłoszenia można nadsyłać do 26 października 2020.

 

 • KONKURS GŁÓWNY I UPROSZCZONY - Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki ogłosiła nabory wniosków w ramach konkursu uproszczonego (nabór wniosków do 11 grudnia 2020 r.) oraz konkursu głównego (nabór wniosków do 30 października 2020 r.) Kolejne nabory wniosków w ramach wymienionych konkursów będą otwarte w 2021 r.

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach