Kwietniowe konkursy

Photo by Michael Longmire on UnsplashPoniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w kwietniu 2021 r. w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje. W zestawieniu umieszczamy także informacje o konkursach, których nabory kończą się w najbliższych miesiącach. Przy każdym konkursie znajduje się link do artykułu ze szczegółowymi informacjami o zasadach naboru. 

 

 

 

Narodowe Centrum Nauki prowadzi nabór wniosków w ramach konkursów Opus 21 oraz Preludium 20. Nabór wniosków będzie trwał do 15 czerwca 2021 r. do godz. 16:00. Łączny budżet otwartych konkursów wynosi 430 mln zł. Pracowników naukowych i doktorantów UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 15 maja 2021 r.

Pełną treść ogłoszenia o konkursie znajdą Państwo, klikając poniżej w nazwę odpowiedniego konkursu.

 • OPUS 21 - konkurs przeznaczony dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej;
 • PRELUDIUM 20 - konkurs przeznaczony dla naukowców nieposiadających stopnia doktora.

Konkursy międzynarodowe w Narodowym Centrum Nauki:

 • FORESTVALUE - uruchomiony został nabór wniosków w ramach międzynarodowego konkursu ForestValue. O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej trzech zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech różnych krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora. Nabór wniosków trwa do 13 kwietnia 2021 r. (wnioski międzynarodowe) oraz do 20 kwietnia 2021 r. (wnioski krajowe).
 • CHANSE Transformations - Narodowe Centrum Nauki informuje o otwarciu naboru wniosków w ramach konkursu CHANSE Transformations: Social and Cultural Dynamics in the Digital Age. Nabór wniosków wstępnych do konkursu trwa do 7 maja 2021 r. O finansowanie w konkursie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej czterech zespołów badawczych pochodzących z co najmniej czterech krajów biorących udział w konkursie.
 • QUANTERA - Narodowe Centrum Nauki poinformowało o uruchomieniu naboru wniosków w ramach konkursu QuantERA Call 2021 na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu technologii kwantowych. O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z 3 krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora. Nabór wniosków skróconych trwa do 13 maja 2021 r.

 


 • MONOGRAFIE - Do 10 maja 2021 r. trwa nabór prac w ramach Programu Monografie. Program realizowany jest przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i umożliwia wydanie wyłanianych w konkursie, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Laureatom konkursu Fundacja zapewnia pokrycie kosztów wydania pracy w serii Monografie FNP.

 • GRANTY INTERWENCYJNE - Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej otworzyła nabór wniosków w ramach drugiej edycji programu Granty Interwencyjne NAWA. Celem programu Granty Interwencyjne NAWA jest wspieranie współpracy międzynarodowej zespołów badawczych lub mobilności międzynarodowej naukowców, podejmowanej w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwencjach globalnych lub istotnych regionalnie. Nabór wniosków prowadzony jest w dwóch turach: od 13 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. oraz od 1 września 2021 r. do 30 listopada 2021 r. 
 • PROGRAM IM. ULAMA - Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej uruchomiła nabór wniosków w ramach programu im. Stanisława Ulama. Program zapewnia finansowanie stypendium, obejmującego koszty utrzymania zagranicznego naukowca w Polsce, który uzyskał stopień naukowy doktora w kraju innym niż Polska. Nabór wniosków prowadzony jest do 15 czerwca 2021 r. godz. 15:00 Osoby, które są zainteresowane przyjazdem do Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do dnia 1 czerwca 2021 r.
 • PROGRAM IM. BEKKERA - Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej uruchomiła nabór wniosków w ramach programu im. Bekkera. Celem programu jest wsparcie mobilności międzynarodowej doktorantów, naukowców i nauczycieli akademickich w dążeniu do doskonałości naukowej przez umożliwienie im rozwoju naukowego w zagranicznych ośrodkach badawczych oraz akademickich na całym świecie. Nabór wniosków trwa do 25 maja 2021 r. godz. 15:00 Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 17 maja 2021 r.
 • WYMIANA POLSKA-AUSTRIA - Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór wniosków na bilateralną wymianę naukowców z Republiką Austrii. Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze w zespołach polsko-austriackich. Środki na projekty w ramach naboru są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów naukowców w kraju partnera, z wyłączeniem finansowania samych badań. Nabór wniosków trwa do 21 maja 2021 r. Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 10 maja 2021 r.
 • WYMIANA POLSKA-NIEMCY - Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór wniosków na bilateralną wymianę naukowców z Republiką Federalną Niemiec. Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze w zespołach polsko-niemieckich. Środki na projekty w ramach naboru są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów naukowców w kraju partnera, z wyłączeniem finansowania samych badań. Nabór wniosków trwa do 20 czerwa 2021 r. Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 21 czerwca 2021 r.
 • WYMIANA POLSKA-SŁOWACJA - Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór wniosków na bilateralną wymianę naukowców z Republiką Słowacji. Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze w zespołach polsko-słowackich. Środki na projekty w ramach naboru są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów naukowców w kraju partnera, z wyłączeniem finansowania samych badań. Nabór wniosków trwa do 21 czerwca 2021 r. Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 10 czerwca 2021 r.
 • WYMINA POLSKA-FRANCJA - Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór wniosków na bilateralną wymianę naukowców z Republiką Francuską PHC Polonium. Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze w zespołach polsko-francuskich. Środki na projekty w ramach naboru są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów naukowców w kraju partnera, z wyłączeniem finansowania samych badań. Nabór wniosków trwa do 23 lipca 2021 r. Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 13 lipca 2021 r.

 • Stypendia Fundacji Lanckorońskich - Polska Akademia Umiejętności, która jest dysponentem środków rozdzielanych przez Fundację Lanckorońskich oraz Fundację z Brzezia Lanckorońskich ogłosiła nabór wniosków na stypendia na 2022 r. W ramach stypendium finansowane może być prowadzenie badań zagranicznych w Rzymie, Wiedniu, Londynie i wyjątkowo w innych ośrodkach naukowych w Europie. O stypendium mogą ubiegać się archeologowie śródziemnomorscy, historycy, historycy sztuki, filologowie klasyczni i historycy filozofii. Termin składania wniosków upływa 21 maja 2021 r. 

 • SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ NAUKI - Od 15 marca 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r. Ministerstwo Edukacji i Nauki prowadzi nabór wniosków w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki. W ramach programu możliwe jest uzyskanie finansowania popularyzację nauki i promocję sportu oraz wsparcie dla bibliotek naukowych.
 • DOSKONAŁA NAUKA - Od 15 marca 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r. Ministerstwo Edukacji i Nauki prowadzi nabór wniosków w ramach programu Doskonała Nauka. W ramach programu możliwe jest uzyskanie finansowania na wsparcie konferencji naukowych, wsparcie monografii naukowych.

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach