Przejdź do treści

Konkurs sieci JPI AMR 2023

Narodowe Centrum Nauki we współpracy z JPI AMR ogłosiło  konkurs na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu oporności na antybiotyki. O finansowanie mogą wnioskować konsorcja międzynarodowe, złożone z co najmniej trzech zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech krajów biorących udział w konkursie. Nabór wniosków wstępnych (pre-proposal) prowadzony jest do 7 marca 2023 r. . Udział polskich badaczy w konkursie będzie finansowany przez NCN. Rada NCN przeznaczyła na ten cel kwotę 1 000 000 euro.

Jak informuje NCN celem konkursu jest połączenie zasobów, infrastruktury i mocnych stron wielu krajów w celu ułatwienia realizacji projektów badawczych wspierających rozwój lub doskonalenie istniejących strategii, narzędzi, technologii i metod wspierania rozważnego i racjonalnego stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych. Zaproszenie do udziału w konkursie skierowane jest w szczególności do zespołów, które wykorzystają podejście One Health.

W konkursie wezmą udział 22 organizacje z osiemnastu krajów: Australii, Belgii, Kanady, Estonii, Francji, Niemiec, Irlandii, Izraela, Włoch, Litwy, Mołdawii, Holandii, Polski, Afryki Południowej, Hiszpanii, Szwajcarii, Szwecji i Wielkiej Brytanii.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki.

17 stycznia 2023