Konkurs JPI UE – China 2022

Photo by Loeng Lig on UnsplashJak informuje Narodowe Centrum Nauki uruchomiony został nabór wniosków w ramach konkursu JPI UE – China 2022. Projekty realizowane w konkursie EN-UAC Sino-European Call mogą dotyczyć dwóch obszarów tematycznych związanych z rozwojem miast i obszarów zurbanizowanych: Sustainable Urban Logistics in the Age of Digitisation oraz Strengthening Climate-neutral Mobility. O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej dwóch zespołów badawczych pochodzących z co najmniej dwóch europejskich krajów biorących udział w konkursie oraz co najmniej dwóch (a maksymalnie trzech) zespołów badawczych pochodzących z Chin.

Termin składania wniosków skróconych upływa w dniu 12 kwietnia 2022 r. godz. 14:00.

Całkowita wysokość środków finansowych przeznaczonych przez NCN na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w konkursie wynosi 500 000 euro.

Szczegółowe informacje o konkursie mogą znaleźć Państwo na stronie internetowej NCN.

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach