NCN: Kolejne granty dla UKSW

Kolejne trzy osoby związane z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego znalazły się wśród laureatów konkursu Miniatura 5, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Nauki. Tym razem środki na swoje badania pozyskali: dr Magdalena Katarzyna Partyka, dr Paweł Tomasz Pęczkowski oraz dr Łukasz Aleksander Mioduszewski. Na zaplanowane badania NCN przeznaczy 43 870 zł.

Poniżej szczegółowe informacje o przyznanych projektach:

  • dr Magdalena Katarzyna Partyka (Wydział Nauk Humanistycznych, Instytut Literaturoznawstwa) - "Dzieła zebrane" Rajmunda Korsaka. Co kryją zapomniane rękopisy?", 8 316 zł;
  • dr Paweł Tomasz Pęczkowski (Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Instytut Nauk Fizycznych) - Wpływ morfologii pianki Y-123 na jej właściwości fizykomechaniczne i nadprzewodzące, 26 440 zł;
  • dr Łukasz Aleksander Mioduszewski (Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Instytut Nauk Fizycznych) - Nadprzewodnictwo politryptofanu, 9 114 zł.

Dotychczas w piątej edycji konkursu Miniatura pracownicy UKSW pozyskali już pięć grantów. Wcześniej środki na realizację projektu pozyskał dr Bartosz Rydliński z Wydziału Społeczno-Ekonomicznego, Instytut Nauk o Polityce i Administracji oraz dr inż. Andrzej Jerzy Długoński z Wydziału Biololgii i Nauk o Środowisku, Instytut Nauk Biologicznych